Historia om Tokajs vingårdar

Tokaj-hegyaljas äldsta skriftliga minne handlar om vingården i Tarcal som kallades “Heliga korset” och tillhörde Johanniternas kloster. Förteckningen är från år 1187 . Under tatarernas härjningar 1241 förstördes vingården men sedan planterades om och ända fram till 1526 tillhörde Johanniterna.

källan: Kornél Nagy Ph.D historiker på MTA TTI/ Hungarian Academy of Sciences.